luns, 29 de febreiro de 2016

Semana do 29 de febreiro ó 6 de marzo.

                    TEMPO DE CORESMA                 
ADINA
Sábado      5
Domingo   6 
8 pm: por Casimiro Magdalena Lores e avos, José Portas, e María Arosa, Francisco Torres Abal, José Radio Soto, José Otero Domínguez, e Nélida Reyes Pereira, Edelmiro Sanmartín Arosa, seus pais e defuntos da Familia.
12.30 pm: pola parroquia.
PORTONOVO
Luns         29
Martes       1
Mércores   2
Xoves        3
Venres      4
Sábado      5

Domingo   6
7 pm: por Loli Piñeiro Martínez.
7 pm.: Aniversario por Dolores García Bea.
7 pm: polos asistentes.
7 pm: polos asistentes.
7 pm: polos asistentes. 
7 pm: por Amanda Rico Lorenzo, e esposo Ramiro Sabarís Deza,
 e fillo Jesús Sabarís Rico
10 am: pola parroquia. 
BOLETÍN SEMANAL DE AVISOS


CARTEL DE SEMANA SANTA: Toda persoa que desexe participar
no Mural da Semana Santa poden aportar unha foto tamaño Carnet.

COLOQUIO: O mércores 2 de marzo as 8:30, Charla coloquio sobre o 
Sacramento da Penitencia. Será na Casa Rectoral.

CONFESIÓNS: O vindeiro 16 de marzo realizaráse no Novo Templo de 
Sanxenxo a Confesion do Arciprestado do Salnes, as 8:15. da tarde. 
Asistira o Arzobispo de Santiago D. JULIAN BARRIO.
E o 17 de Marzo haberá confesions na Igrexia Parroquial de Sta Mª Adina.

VODAS DE PRATA: Recordarlle a todolos matrimonios que queiran celebrar 
os 25 e 50 Anos de casados, deberán comunicarllo o Sacerdote.

Patrono da net

Patrono da net
Ruega por Nosotros. Amén

Herramienta de evangelización

Oración al beato padre Santiago Alberione, patrón y protector de Internet:

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradecemos con toda la Iglesia, en Cristo Maestro, Camino, Verdad y Vida, por los tesoros de santidad, de luz y de gracia que has concedido a tu siervo fiel, el Beato padre Santiago Alberione, quien, a ejemplo del apóstol san Pablo, ha predicado en todo el mundo con los instrumentos de la comunicación social. Concédeme la gracia de seguir sus ejemplos, siendo completamente fiel a su espíritu, y dígnate glorificarlo ya aquí en la tierra a fin de que proteja a todos aquellos que trabajan con tales medios para que Cristo sea conocido, amado y seguido. Concédeme también, por su intercesión, la gracia que ahora te pido: proporciona protección a esta bitácora, difusora de tu palabra en la red de redes. Amén

Oh María, Madre, Maestra y reina de los apóstoles dígnate consolidar mis súplicas con tu maternal intercesión.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria…

Jesús Maestro y Pastor, Camino, Verdad y Vida, ten piedad de nosotros. Amén.