luns, 14 de marzo de 2016

Semana do 14 ó 20 de marzo.

     TEMPO DE CORESMA- SEMANA SANTA     
ADINA
Luns          14
Xoves        17
Sábado      19

Domingo    20
6 pm: FUNERAL  por  Áurea Castro Abal.
8 pm: ACTO PENITENCIAL. Confesións.
12.30 pm: SAN XOSÉ, polos xosés e xosefas e polos pais.
8 pm: polos asistentes.
DOMINGO DE RAMOS 
12.15 pm: Bendición dos ramos na explanada da igrexa.
12.30 pm: Misa de ramos. Por Aurelio Barbeito García.
PORTONOVO
Luns          14
Martes       15
Mércores   16
Xoves        17
Venres      18

Sábado     19

Domingo   20
7 pm: por Raquel Cacabelos Camiña.
7 pm.: polos asistentes.
7 pm: por Pedro Elías Otero Méndez.
7 pm: por Rosario Lima Pintos, esposo e fillo.
7 pm: Aniversario por Miguel Soler Lores e memoria da súa 
esposa, Rosa Aguín Magdalena.
10 am: SAN XOSÉ, polos xosés e xosefas e polos pais.
7 pm: polos asistentes.
10 am: MISA DE RAMOS (sen bendición)
BOLETÍN SEMANAL DE AVISOS


PEREGRINACIÓN A SANTIAGO: Todos os que queiran participar no 
Jubileo do Ano da Misericordia coa peregrinación do arciprestádego a Compostela o vindeiro domingo 3 de abril debe de anotarse na sacristía
co fin de contratar o transporte.

CARTEL DE SEMANA SANTA: Toda persoa que desexe participar
no Mural da Semana Santa poden aportar unha foto tamaño Carnet.

CONFESIÓNS: O vindeiro 16 de marzo realizaráse no Novo Templo de 
Sanxenxo a Confesion do Arciprestado do Salnes, as 8:15. da tarde. 
Asistira o Arzobispo de Santiago D. JULIAN BARRIO.
E o 17 de Marzo haberá confesions na Igrexia Parroquial de Sta Mª Adina.

ACTO PENITENCIAL: O vindeiro xoves día 17 haberá na igrexa parroquial un 
acto penitencial para aqueles que se queiran confesar de cara ás celebracións 
de Semana Santa.

SAN XOSÉ: O sábado a igrexa celebra a solemnidade de San Xosé, esposo da 
virxe María. Haberá misa coma se fose domingo e será aplicada polos xosés e 
xosefas e por tódolos pais, vivos e defuntos.

BENDICIÓN DE RAMOS: O domingo 20 haberá bendición dos ramos na explanada 
da igrexa parroquial ás 12.15 pm e a continuación procesión cara a igrexa. 
Se o tempo non o permite a bendición será no interior do templo.

Patrono da net

Patrono da net
Ruega por Nosotros. Amén

Herramienta de evangelización

Oración al beato padre Santiago Alberione, patrón y protector de Internet:

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradecemos con toda la Iglesia, en Cristo Maestro, Camino, Verdad y Vida, por los tesoros de santidad, de luz y de gracia que has concedido a tu siervo fiel, el Beato padre Santiago Alberione, quien, a ejemplo del apóstol san Pablo, ha predicado en todo el mundo con los instrumentos de la comunicación social. Concédeme la gracia de seguir sus ejemplos, siendo completamente fiel a su espíritu, y dígnate glorificarlo ya aquí en la tierra a fin de que proteja a todos aquellos que trabajan con tales medios para que Cristo sea conocido, amado y seguido. Concédeme también, por su intercesión, la gracia que ahora te pido: proporciona protección a esta bitácora, difusora de tu palabra en la red de redes. Amén

Oh María, Madre, Maestra y reina de los apóstoles dígnate consolidar mis súplicas con tu maternal intercesión.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria…

Jesús Maestro y Pastor, Camino, Verdad y Vida, ten piedad de nosotros. Amén.